Angst og skolevægring

Få hjælp som professionel til at kortlægge, hvilke årsager er der til at eleven ikke vil i skole.

Oftest vil der i forbindelse med skolefravær være angstsymptomer involveret, som gør det udfordrende for eleven at komme i skolen.

Måske står du som professionel med spørgsmål som…

Hvilke udfordringer har eleven i forhold til at komme i skole?

Hvordan taler jeg med eleven om udfordringerne?

Stemmer de krav jeg stiller over for eleven overens med det eleven pt kan mestre?

Hvordan påvirker udfordringer i forbindelse med skolefraværet elevens tanker, følelser og handlinger?

Hvilke tiltag er vigtige og realistiske at igangsætte for at eleven kan vende tilbage på skolen, og hvordan får jeg igangsat en plan sammen med forældrene?

I et skolevægringsforløb vil I som professionelle få redskaber til at tackle udfordringerne. Forløbet omhandler:

  • Sammenhæng mellem tanker – følelser og krop
  • Måling og registrering af svære følelser
  • Målsætning og motivation
  • Katastrofetanker og realistisk tænkning
  • At overvinde angst og bekymring
  • At abstrahere fra angst og bekymring
  • Åndedræts- og afslapningsøvelser
  • Fælles problemløsningsstrategier
  • Færdighedstræning