Stressbehandling

Hvad er stress?

Stress er en kropslig reaktion på en følelsesmæssig belastning, der kan være forårsaget af både fysiske og psykiske udfordringer i livet.

Som mennesker er vi skabt til at kunne klare fysiske og psykiske belastninger i kortere perioder, hvor belastningerne ind imellem afløses af hvile og aktiviteter, der giver glæde og mening i livet. Er du udsat for stressbelastning gennem en længere periode, kan det til gå ud over din præstationsevne og medføre både fysiske og psykiske sygdomme. Bliver der ikke taget hånd om stress i tide, kan det have store konsekvenser både psykisk, fysisk og adfærdsmæssigt.

Gennem et stressforløb vil du få mulighed for at håndtere din stress inden den kommer ud af kontrol. Jeg vil hjælpe dig med at lærer dine stress symptomer at kende, så du har du mulighed for at handle, inden de bliver for udtalte. Sammen vil vi kortlægge de indre og ydre årsager til dine stresssymptomer, og du vil få mulighed for at tilegne dig nye, gode stressreducerende vaner, så du kan få trivsel og balance tilbage i dit liv.

I forbindelse med stressbehandling tilbyder jeg også Mindfulness og NADA.

Stressbehandling

1 session (1 x 60 min) 900,-