Autist

Jeg er noget helt særligt

Jeg er noget helt særligt er et forløb for børn, unge og deres forældre hvor børn og unge diagnosticeret med autisme bliver præsenteret for deres handicap og arbejder med deres selvforståelse. Forløbet er inspireret af Peter Vermeulen, som er en af verdens førende forskere og formidlere af autisme.

Autisme er et handicap som skyldes en udviklingsforstyrrelse i hjernen. Man kan ikke se på menneskers kroppe, at de har autisme, men man kan se det på deres måde at agere og reagere på. Når børn og unge skal have forklaret, hvad deres handicap betyder, kan det være en meget følsom proces. Børn og unge med autisme er meget følsomme over for kritik, og vil ofte reagere negativt eller benægtende, da de ikke ved hvordan de skal forholde sig til kritikken. 

Alle mennesker med autisme er lige så forskellige og unikke som mennesker som ikke har autisme. Det, der karakteriserer mennesker med autisme, er deres fællestræk. Mennesker med autisme har bl.a. særlig svært ved at forudsige og forstå abstrakte forklaringer og de er ikke gode til small talk. Dette forløb er derfor præget af struktur, konkrete øvelser og mindre samtale.

Der er mange forskellige grunde til at oplyse sit barn om, hvad det vil sige at have autisme. Det kan have betydning i forhold til barnets realistiske forventninger om fremtiden, det kan forebygge barnets stressniveau ved at hjælpe dem med forudsigelighed og gode vaner, det kan hjælpe barnet til at lære uskrevne regler og forventninger i samfundet og det kan blive en anledning til at have mange konstruktive samtaler med barnet om hverdagen og andre menneskers reaktioner på dem.

Kriterier
  • Barnet/den unge skal være klar over at han/hun/de er anderledes, også selvom han/hun/de ikke ved hvorfor
  • Barnet/den unge skal kunne fokusere på en opgave
  • Barnet/den unge skal kunne læse eller skrive eller få hjælp til dette
  • Barnet/den unge skal kunne tænke og tale om sin egen krop og kunne gøre sig tanker om sit eget indre
  • Barnet/den unge skal selv ønske at deltage i et forløb
  • Forældrene skal være parate til at støtte og følge op på hjemmearbejde

Forløbet henvender sig til normaltbegavede børn og unge fra 10 år (IK>90) eller 12 år (IK>70) og op i tyverne.

Jeg er noget helt særligt omfatter bl.a. temaer som:

Mennesker er forskellige

Mit udseende

Andres udseende

Forskelle og ligheder

Viden om mit indre

Mine interesser

Mine egenskaber

Mine evner og vanskeligheder

Viden om min krop

Kroppens forskellige dele og funktioner

Hjernen: Hvor ligger hjernen? Hvordan fungerer og arbejder den?

At  være anderledes
At være anderledes

Forståelse af begreberne funktionsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelse og handicap

Strategier, hjælpemidler og støtte

Autisme

En forstyrrelse i hjernens funktion, et handicap

Årsagen til autisme

Vanskeligheder ved autisme: At forholde sig til andre, at kommunikere med andre og at være fleksibel i tanker og adfærd

Konkrete eksempler hos barnet selv

Hvad er det autistiske spektrum?

Positive og negative sider ved autisme

Forløbets struktur

Forløbet indledes altid med en forsamtale hvor barnet/den unge har mulighed for at møde Benja og se hvor forløbet foregår. Barnet/den unge tager herefter stilling til om barnet/den unge er klar til et forløb.

Forløbet varer 10 sessioner af 90 minutter. Hver session er opdelt i 45 min. med den unge og 45. min med forældrene. Forældrene er meget velkommen til at blive og støtte den unge, når den unge laver opgaver og aktiviteter. Den unge er meget velkommen til at tegne, se mobil m.m. når forældrene vejledes. Forældrenes rolle i processen er først og fremmes at støtte, hjælpe og håndtere de følelser som der dukker op i forbindelse med at barnet eller den unge lærer om sit handicap.

Autist – Jeg er noget helt særligt

10 sessioner som fordeles således:

10 sessioner á 90 min.

I alt 13.000,-

Prisen er inkl. arbejdsark.

Tillæg for forløb i eget hjem

Timepris på 900,- for kørsel

Kørseltakst 3,73 pr. km

Evt. p-afgift