Supervision

Gå gladere på arbejde

Supervision er til dig og dine kollegaer som arbejder inden for terapi, coaching, pædagogiske områder så som skole og institutioner, samt udsatte børn og unge.

Supervision har til formål

 • At du får mere klarhed over og en dybere forståelse af det du arbejder med eller de relationer du indgår i
 • At du får klarhed over og en dybere forståelse af dine egne følelser og reaktioner i forhold til en arbejdsmæssig situation
 • At du får en bedre færdigheds- og handlingsorienteret tilgang
Supervision foregår individuelt eller i grupper.
Under supervision bliver der skabt en ramme for faglig refleksion og der bliver faciliteret en proces med et overordnet tema. Efter aftale kan coaching, observation, feedback, mentoring og sparring implementeres i forløbet.

Skal ledelsen med?

Fordelene ved, at ledelsen er med i en supervisionsgruppe er bl.a. at gruppen tilføres faglige ressourcer og gruppen bliver mere beslutningsdygtig. Samtidig kan ledelsesmæssige opgaver gøres til genstand for supervision, hvilket kan gøre disse opgaver mere fælles og forståelige.

Omvendt er det nødvendig at respektere et ønske fra medarbejder om at have denne aktivitet for sig selv. Supervision er nemlig frivillig og kan kun udføres, hvis dette princip er fuldstændig urørligt.

Inden et supervisionsforløb aftales rammene for forløbet hvor forventninger og ønsker afklares. Det der er på dagsordenen i supervisionsrummet er fortroligt og forlader kun rummet ved ensidig accept.

I supervision kan anvendes forskellige metoder alt efter ønske eller formål.

Jeg anvender bl.a. disse:

 • Reflekterende Team
 • Stafet-Modellen
 • Bevidning
 • Delarbejde
 • Positionsarbejde
 • Systemisk opstilling
 • Instruktør i eget liv
 • Fiskerbænken
 • Casearbejde
 • Til te hos og
 • Fishbowl
Tillæg for supervision på arbejdspladsen

Supervision individuelt (60 min) 1.400,-

Supervision i gruppe (60 min pr. person) 800,-

Kørseltakst 3,73 pr. km

Evt. p-afgift