Kunderne siger

Hvad har I fået ud af forløbet?
Vi har fået en meget større forståelse for hvad der sker i vores datter når hun mærker angst. Forløbet har medvirket at vi som familie er meget bedre til at italesætte følelser, og dermed kan tage hensyn til hvis en af os har en “dårlig” dag. Vi har fået vores glade sociale datter tilbage, og det skete allerede efter 2-3 samtaler med Benja. Vi har lært alle de redskaber som Benja har anbefalet vores datter at bruge, hvilket er en kæmpe fordel så vi kan støtte hende i at bruge dem hvis hun oplever angst igen.

Er der nogle redskaber/øvelser der særligt har gjort indtryk?
Helt klart følelses skalaen, den har virkelig gjort situationerne hvor vores datter havde angst meget nemmere at håndtere fordi vi havde en hel klar skala at navigere ud fra. Før vi startede hos Benja var det største problem for os altid at vide hvornår og hvor meget vi skulle snakke om det vores datter var bange for, og der hjalp følelses skalaen virkelig med at der ikke kom yderligere pres på vores datter, da hun bare skulle sige et tal, og så vidste vi, om vi skulle tale om det eller give hende ro, hvilket gjorde situationerne meget mindre stressede. Det var også enormt powerfuldt for vores datter at Benja lavede “problemløsning” på tavlen hvor hun satte situationen der skabte angst op, og derfor arbejde med vores datter og os, i at finde løsninger for hvert trin på følelses skalaen som vores datter forestillede at hun ville være på i den givne situation.

Forældre til datter med angst

Benja har i to år været gruppeleder i Angstforeningen i en gruppe med blandede angstlidelser – panikangst, socialangst, generaliseret angst, helbredsangst og PTSD. Som gruppeleder var det Benjas opgave at modtage nye gruppemedlemmer og hjælpe dem til rette i gruppen, skabe et trygt rum, fungere som mødeleder i henhold til Angstforeningens mødestruktur og hjælpe deltagerne med talerunde, eksponeringsøvelser, gennemgang af selvhjælpsmateriale samt psykoedukation. Hertil kom forberedelse af gruppemøderne, afholdelse af forsamtaler med nye deltagere samt deltagelse i supervisionsmøder.

Benja har været en meget engageret frivillig medarbejder, som Angstforeningen har sat stor pris på.

Marie Särs Andersen
daglige leder

I en sårbar periode hjalp Benja coaching og terapi mig med at finde de værktøjer og ressourcer frem jeg havde brug for.  Hun er god til at få en til at se tingene udefra og på en anden måde, så jeg nemmere kom igennem en svær periode. Selvom det er svært nogengange at bede om hjælp, har jeg ikke fortrudt jeg fandt Benja.

Stor anbefaling herfra!

Louise Fangel, 48 år

Jeg var vildt glad for at blive coachet af dig, Benja. Du var vildt hurtig til at se hvem jeg i virkeligheden er og det var en total øjenåbner at lave 1 øvelse med dig 🙂 Jeg har længe ønske om at kunne mærke min krop bedre som en del af et vægttabsforløb. Efter vores session har jeg nu et konkret billede inde i hovedet som jeg vender tilbage til når jeg er ved at tage en beslutning som er modsatrettet mine mål. Og det virker bare!! Jeg synes jeg kan mærke min krop bedre. Jeg er der selvfølgelig ikke endnu, men jeg er på vej.

Stine, 43 år
Mor og selvstændig online forretningsudvikler med et ønske om at få lige så godt styr på min krop og min vægt - som jeg har på resten af livet 🙂

Vi vil helt klart anbefale Benja. Vores datter på 11 år gik pludselig helt ned med angst efter sommerferien 2022. Hun var nærmest ikke i skole i 3 uger hvor vi forsøgte at finde en terapeut med Cool kids erfaring til at hjælpe hende. Da jeg talte med Benja første gang i telefonen var jeg slet ikke i tvivl om at hun var den helt rette for vores datter. Benja har skabt et trygt rum for os og vores datter i hele forløbet og virkelig forstået at snakke i børnehøjde med vores datter, så hun lærte hvordan hendes hjerne fungerede og lærte hende alle de teknikker hun skulle bruge. Der gik ikke mere end 2-3 samtaler før vores datter igen var tilbage i skole på fuld tid, og igen var glad og social. Jeg er selv angstbehandler til daglig, men der var ingen tvivl om at jeg selvfølgelig skulle finde en anden til at behandle vores datter, men var derfor ekstrem kritisk i hvem der fik lov til at “rode” i min datters hoved, og det var vigtigt for os at vores datter fik den bedst mulige terapi fra starten af og ikke mistede tilliden til at noget/nogen kunne hjælpe hende. Og vi er kun blevet bekræftet i at vi tog det helt rigtige valg i at vælge Benja, for vores datter har virkelig fået den bedste terapi

Mallikka Borch
Forælder til datter på 11 år

Jeg vil godt give Benja min varmeste anbefaling. Min søn har over en længere periode fået NADA hos Benja, hvor der muligvis er mistanke om en ADHD problematik. 

Jeg kan mærke på min søn, at når han får NADA hos Benja, bliver han mere rolig koncentreret og fokuseret, samt han hviler mere i sig selv. Min søn giver udtryk for, at det gør en forskel og giver ro i hans hovede. Han sover blandt andet bedre, og han spørg selv ind til, hvornår han skal have den næste behandling.  

Benja er utrolig professionel. Benja er imødekommende og meget let at få tillid til. 

Benja’s klinik Giver følelse af ro og tryghed når man er der.

Mor med mere

Jeg har lært en masse om hvordan tanker og følelser hænger sammen og fået et godt indblik i årsagen til at de udfordrende følelser og tanker opstår. Har fået redskaber til at arbejde med min angst og mit selvværd og lært om hvordan jeg kan bruge mig selv og mine følelser til at evaluere små “forsøg eller udfordringer (som Benja har givet mig)og hermed blive klogere på “mig selv”. Benja har fulgt min opstart i en ny klasse og har hjulpet mig med takle dette, blandt andet ved at drøfte nogle af de situationer jeg forudså kunne blive svære. Jeg fik ved hjælp af øvelser, og “rollespil” mulighed for at arbejde med tænkte situationer og hermed føle mig mere forberedt på at møde og takle dem. De forskellige emner vi gennemgik, blev illustreret med billeder og tegninger og ofte relateret til mine egne oplevelser. Alle illustrationer fik jeg udleveret til min egen mappe. Det har været rart at have mine forældre med ved seancerne, og at Benja har inddraget dem når hun mente at det gav mening og jeg blev altid spurgt om det var ok. Vi har som familie kunne snakke og afprøve nogle af de redskaber Benja gav os med og vi er blevet bedre til at snakke om tingene, fordi vi har nogle fælles oplevelser og begreber med som gør dette meget lettere.

Julie
17 årig med angst og selværdsproblemer

Vi kontaktede Benja da vores datter på 13 år havde problemer med angst og ikke kunne tage i skole. Benja kom hjem til os ( hvilket var en stor hjælp) da vores datter ikke kunne forlade hjemmet.

Vi startede et Brave Kids-forløb d.1/4-2022.

Vi havde selv forgæves forsøgt at hjælpe vores datter og ved kommunen var der lang ventetid. Men at tage kontakt til Benja er det bedste vi har gjort. Vi forældre og vores datter har fået redskaber vi kan tage med os videre fremover.

Benja er så sød og behagelig og ved lige hvordan der skal tales og gøres, når det drejer sig om en teenager. Og nu efter knap 2 mdr. kan vores datter igen gå udenfor og snart komme tilbage til skolen igen. Der er stadig en bid vej endnu, men pga Benja er hun virkelig kommet langt.

Kæmpe stor anbefaling herfra!

Lisbeth Herodt

Vi kontaktede Benja da vores datter på 13 år havde problemer med angst og ikke kunne tage i skole. Benja er så sød og behagelig og ved lige hvordan der skal tales og gøres, når det drejer sig om en teenager. Og nu efter knap 2 mdr. kan vores datter igen gå udenfor og snart komme tilbage til skolen igen. Der er stadig en bid vej endnu, men pga Benja er hun virkelig kommet langt. Kæmpe stor anbefaling herfra.

Lisbeth Nielsen
Forælder til datter på 13 år

Vi har som familie fået rigtig mange værktøjer og især et fælles sprog som hjælper når tingene bliver svære. Vi kan klart anbefale et forløb hos Benja.

Maya Rasmussen

Jeg er blevet coachet af Benja adskillige gange og jeg går altid fra hendes sessioner med en følelse af indre ro og en større tillid til mig selv og min
omverden. Hun er virkelig god til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum og hun gør det let at dele de ting der er svære. Det er tydeligt hvor meget Benja brænder for at hjælpe andre mennesker og hendes store engagement og begejstring skinner virkelig igennem og virker meget smittende i løbet af en coaching session. Jeg har oplevet at Benjas coaching har rykket mig meget i forhold til problematikker som jeg har kæmpet med i flere år og vil derfor helt klart anbefale Benja.

Aya Jørgensen

Fra pludselig at stå med en datter, der ikke ville i skole, var vred og ked af det, begyndte på selvskade og hvor kommunikationen var gået en anelse i hårknude, har vi nu en datter, der går i skole igen, tror på sig selv og stoler på egen dømmekraft. Hun står ved, hvem hun er, kan sige fra, når hun synes, det er nødvendigt og hun ved at vi accepterer og støtter hende. Hun involverer os meget mere i sit liv og tanker og spørger om hjælp eller input, når hun er i tvivl om noget.

Vores datter blev grebet, rummet og fik et frirum, hvor hun kunne åbne op, uden risiko for at blive gjort forkert eller gøre nogen sure eller kede af det.

Annemette Rickert

Benja er simpelthen så dygtig en coach og så rart et menneske at finde støtte hos, når det hele er lidt svært. Jeg oplever hende som meget faglig kompetent samtidig med, at hun møder dig lige der, hvor du er med sit nærvær. Derudover så er hun i stand til at skubbe til dig og din selvforståelse, på en kærlig måde, så du får en endnu dybere selvindsigt og et nyt perspektiv på din situation, som for mig i hvert fald, gjorde at jeg nåede mit ønskede mål. Tusind tak Benja.

Kristina, 35

Familien: det har været meget lærerigt og trygt at være en del af seancerne hos Benja omkring vores 17- årige datter. Vi var til start lidt betænkelige ved at skulle deltage under hele forløbet, men det gav meget hurtigt mening. I forhold til et tidligere forløb vores datter gennemgik hos en psykolog, blev det nu meget mere involverende og meningsfuldt at se terapiforløbet som et fælles familie”projekt”. Som forældre fik vi en bedre forståelse af, hvad det er vores datter kæmper med og redskaber til at støtte og tale med hende, både på gode og dårlige dage. Vi har undet forløbet herhjemme oplevet en pige som har “grebet” de nye muligheder til at anskue og angribe tilværelsens udfordringer på og mærker en spirende ro og øget livsglæde i hende.
Hvad kan Benja gøre mindre af? eller mere af? Vi har alle været virkelig glade for forløbet og har ikke så mange kommentarer til ændring af fokuspunkter-for os har forløbet været ret perfekt tilrettelagt. Fremhæver det, at du hjalp hende med at lede efter “den gamle og talte mere målrettet mod fremtiden og hvordan hun kan arbejde på, at finde ind til den personlighed hun savner. Herunder lyste på hende mange styrker og ressourcer som kontrast til fortidens negative oplevelser og erfaringer. Vi vil hermed sende dig endnu en stor tak og kæmpe ros. Måske ses vi en anden gang.

Christian og Tina, forældre til 17-årig datter

Vi har lige været i gennem et 3 måneders forløb med Benja da vores datter inden sommeren fik angst. Det har været en helt fantastisk oplevelse og vores datter har på de 5 gange rykket helt utroligt meget (angsten er næsten helt væk). Benja var meget tillidsvækkende og utrolig god til at læse vores datter i forhold til hvor hun var. Tusind tak Benja for et godt forløb.

Jan Tobiasen

Efter en post-corona periode hvor det blev tiltagende sværere for vores datter at tage med på tur i skolen, har vi i efteråret fulgt et Familievejledningsforløb  forløb hos Benja. Det var rigtig godt at få nye øjne på og en udenforståendes hjælp til at sætte ord på og kortlægge det der var svært. Efter en dejlig pause er “tur-helvedet” i skolen så startet op igen i dag. Trods lidt ondt i maven ala “det gamle”, lykkedes det at komme afsted nogenlunde uden problemer. OG det viste sig at blive en fantastisk udflugt for vores datter. For første gang så længe jeg næsten kan huske, er hun kommet glad og sprudlende hjem og fortalt om alt det fede hun har oplevet på turen. Det  Familievejledningsforløb var MEGET godt givet ud, og kan anbefales til alle hvor en travl hverdag kan mærkes på familielivet. Mange tak Benja 🙂

Karin Josephsen

Benja er en meget tillidsvækkende person. Jeg fik håndgribelige værktøj jeg kunne brug i mit liv. Jeg vil klart anbefale hende.

Joshua Gross

Jeg er 19 år gammel og er på mit første sabbatår. Jeg arbejder i en lokal sandwichbar hvor tingene kører meget stille for tiden. Jeg døjer med en dårlig døgnrytme og har til tider svært ved at komme op og i gang med dagen. Mine samtaler med Benja hjalp mig med at indse hvor det var at tingene haltede fra min side og jeg har sidenhen brugt en teknik jeg har lært af Benja til at reflektere over ting. Efter mine samtaler med Benja er min dagligdag blevet markant nemmere at overskue og jeg har lært at sætte pris på de små ting der kan medvirke til at gøre mit humør bedre. Jeg kan klart anbefale en samtale med Benja hvis man går og døjer med nogle ting som måske ikke er så nemme at snakke om, eller hvis man bare mangler et motivationsboost.

Jonathan, 19 år

Benja er utrolig kompetent. Hun er lyttende, jordnær, autentisk og virkelig dygtig. Stedet er hyggeligt og rart og rummet og Benja “omfavner og griber” en mentalt. Hun tager udgangspunkt i DIG og bruger de øvelser og redskaber, der giver mening. Hun følger ikke blot et angst forløb slavisk. Hun fornemmer hvor ens barn/ den unge er og kobler sig på det der fylder i vores hoveder, og det som der er meningsfyldt og energi i på den givne dag. Det kan f.eks. være at skoledelen eller en diskussion hjemme fylder. Det er der plads til at vende og folde ud. Vi har fået et fælles sprog som familie, så vi bedre kan understøtte vores barns udfordringer. Vi har også selv lært hvad vi, med fordel, kan gøre anderledes og være tydelige omkring, så dynamikken og samværet i familien er mindre konfliktfyldt og mere positivt. Forældre/ voksensparring med Benja uden den unge midt i- eller efter endt angstforløb kan jeg også varmt anbefale. Jeg vil klart vende tilbage til Benja en gang imellem og få noget løbende coaching. Det er guld værd og utrolig givende at få den løbende støtte fra Benja. Det hjælper med at holde fokus på bolden og de relationer og den udvikling der hele tiden sker i os alle.

Mette Underlien