Mindfulness

Tankerne buldrer derudaf

“Hvad nu hvis?” Bekymringerne kaster sig ind i tankerækkerne. “Jeg burde..! Jeg skulle..!” Grublerierne tager føringen. “Hvorfor mig? Hvad tænker andre ikke om mig..? Kroppen er i uro, hjertet banker…

Med regelmæssig mindfulnesstræning lære du at slappe af og håndtere din stress eller angst. Du vil udvikle evnen til at iagttage din igangværende oplevelsesproces uden samtidig at identificere dig med indholdet af hver tanke, følelse eller kropsfornemmelse.

Mindfulness inden terapi gør at du bliver groundet, og får bedre kontakt til din indre kerne!

Mindfulness betyder at være bevidst nærværende. At være mindful handler om at bruge sine sanser og være til stede i nuet. At stoppe op og holde en pause fra handling, planlægning, bekymringer og travlhed. Under mindfulness lære du at observere dine tanker, følelser og kropsfornemmelser og forholde dig mere neutralt, fleksibel og ikkedømmende. Åbenhed, accept, tålmodighed og tillid er bl.a. væsentlige grundholdninger i mindfulness. Her er alle tanker, følelser og kropsfornemmelser velkommen. Det handler om at give plads til sig selv og være nænsom mod sig selv. At acceptere at man ikke har magt over sine tanker. At man ikke er sine tanker. At tanker er betydningsfulde, men man behøver ikke at skulle forholde sig til dem. ​

Mindfulness

1 session mindfulness + terapi (1 x 90 min) 1400,-