Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Hvad vil det sige at have en specifik udviklingsforstyrrelse?

Hvad vil det sige at have en generel udviklingsforstyrrelse?

Hvilken betydning har det for de eksekutive funktioner?

Hvilken betydning har det for børnenes mentaliseringsevne?

Hvad betyder det at have en lav kohærens?

Få svar på dette, samt værktøjer, så I som professionelle kan løfte inklusions opgave.