Interaktionsforløb i skolen

Dette forløb henvender sig til lærere eller teams, som ønsker at få nye øjne på klassen

Eller…

Til skoler som ønsker hjælp til at implementer lærings eller trivselstiltag.

Et forløb indeholder som udgangspunkt:

  • Formøde med klasseteams

  • Observation i klasse af lærer og elever

  • Feedback til lærer som er observeret

  • Sparringsmøde med lærer /team

  • Hjælp til implementering af tiltag

  • Observation af igangsatte tiltag 3 uger efter 

  • Evaluering