Samarbejdsbaseret problemløsning

Når man har et barn i sin klasse eller i sin gruppe, som har det svært, og man som professionel ikke ved, hvad man skal stille op, kan samarbejdsbaseret problemløsning være en mulighed. Samarbejdsbaseret problemløsning er en tilgang hvor barnet tages med på råd omkring årsagen til udfordringen og problemløsningen. Tilgangen giver dig som professionel værktøjer i forhold til det professionelle mindset og til samtaler med det udsatte barn.