Trivselsanalyse i skolen

Er du i tvivl om der foregår mobning eller er der tale om dårlige vaner, så er dette forløb noget for dig. Jeg vil gennem elevinterviews kortlægge mønstrene i din klasse og sparre med dig og dine kollegaer omkring, hvordan I kan arbejde med klassens trivsel. Jeg arbejder i et systemisk perspektiv, så alle der kommer i klasserummet vil være en del af analysen.