Hvilken form for terapi skal jeg vælge?

Der findes mange terapeutiske metoder

I min praksis anvender jeg Kognitiv Terapi, Metakognitiv Terapi og NLP Psykoterapi.

Mine klienter spørger mig ofte, hvad jeg synes der virker bedst? Vi mennesker er forskellige og vi har forskellige behov. Mit svar er derfor: “What works for whom!”

NLP Psykoterapi

I NLP Psykoterapi er fokus at undersøge og bearbejde de tanker, følelser og kropsfornemmelser, der er knyttet til din situation. NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering og handler om dit nervesystem, din hjernen, din sproglige forståelse, samt hvordan du psykologisk “programmerer” dig selv til at være i et bestemt humør. NLP har fokus på de sanseindtryk som har koblet sig til din situation, og ved at ændre og tilføje nye sanseindtryk vil din situation gradvis få et andet indhold og en anden følelsesmæssig betydning. Gennem enkle NLP teknikker lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du vil udvide din måde at forstå verden på, og du vil opdage, at lignende situationer fremadrettet få en anden betydning. Terapien foregår på en nænsom, anerkendende og livgivende måde, hvor dine ressourcer vil blive sat i spil.

Kognitiv adfærdsterapi

I kognitiv adfærdsterapi, også kaldet kognitiv terapi, er fokus at ændre dine negative og selvkritiske tankemønstre. Formålet er at give dig indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder dine udfordringerne ved lige, og hvordan dine følelser kan ændre sig, når du tænker og handler anderledes. Til en hver oplevelse du har, er der nemlig tilkoblet tanker og forestillingsbilleder. Tankerne og forestillingerne får dig til at føle på en bestemt måde og er derfor bindeled mellem dine oplevelser og dine følelser. I kognitiv adfærdsterapi lærer du at udvide dine handlemønstre, dels ved at afprøve forskellige handlinger i angstfyldte situationer og dels ved at arbejde med at opfatte situationen på en anden måde.

Megakognitiv terapi

I metakognitiv terapi er fokus, at du skal give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed. Denne terapiform handler om, hvordan du tænker, og her er det ikke vigtig, hvad baggrunden eller årsagen er til din udfordring. Metakognitiv terapi handler om dine tankestrategier, og hvor meget energi og tid du bruger på at bekymre dig om din udfordring. I denne terapiform lærer du, hvordan du giver de negative og svære tanker mindre opmærksomhed.