De fem akupunkturpunkter

Behandlingen

Behandlingen består af 5 sterile akupunkturnåle i hvert øre. Alle punkterne påvirker enten fysiske eller psykiske funktioner i kroppen.

Punkterne er:

Sympatikus

Shen Men

Nyrepunktet

Lungepunktet

Leverpunktet

Se en præsentationsvideo om NADA

Se hvordan NADA kan påvirke stress, angst, søvnproblemer, afhængighed og meget mere.

Sympatikus

Sympatikus er et stressdæmpende og fysisk afslappende punkt, som hjælper dig til at finde sindsro. Ved at stimulere punktet oplever du at være tilstede i dig selv. Dette er afgørende for, at du kan arbejde med dig selv. Roen er vigtig for at kunne acceptere dig selv, både på godt og ondt. Punktet har en afspændende effekt, som hjælper dig med at finde ud af, hvad du skal handle på, og hvad du skal lade ligge. Når du finder ro, er du bedre til at drage omsorg for dig selv og for andre, .

Sympatikus er et nyrepunkt. Nyren regulerer binyren og dermed stresshormonet kortisol samt kamphormonerne adrenalin og nordadrenalin. Ved at stimulere punktet stabiliseres dit blodtryk, din hjerterytme, din puls og dine kamp- frys og flugtmekanismer.

Shen Men

Shen Men regulerer psykisk ubalance, er meget beroligende og har betydning for dine psykiske processer. På engelsk kalder man punktet for Gate of Spirit. Shen Men omfatter dine tanker, dine følelser og din krop samt det kan kunne indgå i relationer. Stimulering af Shen Men hjælper dig til at kunne give og tage imod, at håndtere dine følelser, at åbne dig op, at få øje på hvad du har behov for, at håndtere dine grænser, at vise din sårbarhed, at beskytte dig, at tænke klart, at holde fokus, samt at styrke dine relationer og sociale kompetencer.

Shen Men er et nyrepunkt men omfatter også hjertet. Shen Men har en påvirkning på frigivelse af kærlighedshormonet oxytocin, som er væsentligt for vores evne til at skabe intime og venskabelige relationer. Shen Men regulerer endorfin- og kortisolniveauet, når dine behov ikke bliver tilfredsstillet. Endorfiner er kroppens egen morfin. Den virker blandt andet smertedæmpende og udløses, når du er stresset, eller presser dig selv ekstra hårdt både psykisk og fysisk. Endorfiner gør dig også glad, og du kan fremkalde dem, hvis du griner.

Nyrepunktet

Nyren giver energi og øger din viljestyrke. Punktet ligger ved binyrezonen og kan derfor direkte regulere kortisol og dermed dæmpe stress og angst. Stimulering af Nyren hjælper dig til at fremme din viljestyrke og udholdenhed og at dæmpe stress, angst. Punktet styrker dit nervesystem, så du bliver bedre til at være fleksibel, nysgerrig og indsigtsfuld.

Lungepunktet

Lungen håndterer sorg og tab og at kunne give slip og finde ro i sig selv.

Lungen sørger for at du trækker vejret. Du ånder ind og ud. Du modtager og giver. Når du er i balance, vil det, at give og modtage, være naturligt, men i ubalance vil det at give og modtage være udfordret. Når du er i ubalance, svækkes lungens evne til at optage ilt til kroppens celler, og du mærker det på dit energiniveau, din evne til at præstere og din evne til at tænke. Dit fokus bliver ofte på fejl og mangler. Stimulering af lungen hjælper dig til at anerkende dig selv, at acceptere dit ståsted, at føle dig hel, at være objektiv, at få øje for de små ting som betyder noget og at få energi til at gå efter dine mål.

Leverpunktet

Leveren hjælper med at håndtere vrede, stress og abstinenser og kan dæmpe hovedpine, højt blodtryk og stress. Leveren påvirker alle organer i kroppen, da den nedbryder affaldsstoffer og afgifter kroppen. Uden leveren vil vores organer i kroppen ikke fungere.

Leveren har indflydelse på evnen til at planlægge, at udføre og at være kreativ, men også på hormonbalencen, vrede og aggressivitet. Stimuleringen af leveren hjælper dig til at få et overblik, at organisere, at skabe udvikling og at få kontakt med dine ønsker.