top of page

Supervision og Coaching

Supervision og Coaching er en mulighed for bl.a. at arbejde med professionel fordybelse, personlig faglig udvikling, udvikling af samarbejdsrelationer i teamet, konkretisering og effektivisering af teamsamarbejdes opgaver, gensidig forståelse, samt klar og fælles kommunikation.

Individuelt supervision/coaching kan omhandle: Konkret sparring i forhold til pædagogiske eller didaktiske problemstillinger som en lærer/pædagog oplever i undervisningssituationer m.m.

Gruppe supervision/coaching kan omhandle: Koordinering af årshjul, mødestruktur, fordeling af roller, kommunikation, modeller til håndtering af pædagogiske problemstillinger m.m.

Supervision.png
bottom of page